Reine ballar og vagina-spa

2re har vore ein flittig avislesar i sommar. Og han deler gjerne høgdepunkta med deg. Og blant dei høgdepunkta finn ein både vagina-spa og tips for korrekt vask av ballar…

Menn skal vel ikkje grine?

Eg har passert 50 – med god margin. Og eg blir meir og meir pudding. For eg blir så fort sentimental. Men vi menn skal vel ikkje grine? Eller?

Var det no eigentlig så mykje betre før?

I fredagsspalta ”Var det eigentleg så mykje betre før”, ser vi på saka: Denne gangen tek vi føre oss dette med å gå til tannlegen. Det var ingen spøk for 30-40 år sidan…

Alt var betre før, eller…?

– Alt var betre før! Ein kjent påstand i mange samanhengar. Men er den sann? Kvar fredag ser 2re og Mann (44) på påstanden, i kraft av lang livserfaring. Denne gang: Bilkøyring.

Alt var betre før!

Før eller sinare i livet ytrar eller tenker du: «Alt var betre før». Eit sikkert teikn på at du då byrjar dra på åra. Men er det sant? I vår fredagsspalte ”Var det eigentleg så mykje betre før”, ser vi på påstanden.