Fylkesmagasinet har ei lang historie i Sogn og Fjordane. Heilt sidan 2001 har vi formidla historier frå fylket vårt. Etter eit lite opphald er vi attende, i splitter ny ”nettdrakt”.

Vi formidlar dei gode historiene frå fylket, og har fokus på å gje stemmene frå fylket plass.

Du vil oppleve oss som høgrøsta når det passar seg og lågmælte om situasjonen krev det.

Vi skal engasjere og vise forteljarglede.

Håpar du likar det nye Fylkesmagasinet!